ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง

          ด้วยสถานการณ์ของทั่วโลกตอนนี้ที่มีการระบาดของ โควิด 19 หลายองค์กรได้ปรับตัวและได้จัดให้มีการกรจัดกิจกรรมแบบ Online ซึ่งช่วยลดโลกร้อน เพราะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางได้ 100% แต่ถ้าบางกิจกรรมจำเป็นต้องจัดกิจกรรมและมีการเดินทางไปร่วมงานหละ การเดินทางแบบไหนจะช่วยลดโลกร้อนได้มากที่สุด

การเดินทางโดยรถจักรยาน หรือ เดิน เป็นวิธีที่ช่วยลดโลกร้อนได้ดีที่สุดครับ คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 100% และยังช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ได้ออกกำลังกายไปด้วย แต่ก็เหมาะเฉพาะการเดินทางที่มีระยะทางใกล้ๆ

17

          แต่ถ้าต้องมีการเดินทางในระยะไกล ก็จะมีตัวเลือกการเดินทางอยู่หลากหลายแบบ ให้ได้ลองวางแผนกัน สรุปคร่าว ๆ ได้ดังนี้  

  • การเดินทางโดย รถตู้โดยสารประจำทาง จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 88.94%
  • การเดินทางโดย รถไฟฟ้า จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 88.90%
  • การเดินทางโดย รถโดยสารประจำทาง จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 81.44%
  • การเดินทางโดย รถจักรยานยนต์ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 64.31%
  • การเดินทางโดย เรือยนต์ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 56.84%

นอกจากนี้การเดินทางที่ช่วยลดโลกร้อนได้อีกทาง คือ การเดินทางไปด้วยกัน (Car Pool) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลเพียงคนเดียวจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดังนี้ครับ

  • การเดินทางไปด้วยกันโดยรถยนต์หลายๆ คน จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 50 – 80%
  • การเดินทางไปด้วยกันโดยรถแท็กซี่หลายๆ คน จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 41.81 – 70.90%
  • การเดินทางไปด้วยกันโดยรถกระบะหลายๆ คน จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 23.85 – 69.54%
  • การเดินทางไปด้วยกันโดยรถจักรยานยนต์รวม 2 คน จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 82.15%