ปฏิบัติการ ลด–โลก–ร้อน ในสถานการณ์ COVID–19 กับ Care the Bear”

 

 

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าลดโลกร้อนผ่านโครงการ Care the Bear ต่อเนื่องปี 3
โดยร่วมกับพันธมิตร ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และธุรกิจเพื่อสังคม ช่วยกันขับเคลื่อนการลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้หลักการ 6 Cares มุ่งเปลี่ยนแปลงในมิติของผู้บริโภคให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อน

พร้อมพัฒนาเครื่องมือวัดสู่ Digital Eco Calculator Kit ที่สะดวกใช้งานง่าย และเตรียมขยายสู่ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน ให้มีการจัดการแบบคาร์บอนต่ำ

องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Care the Bear สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.setsocialimpact.com
สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร. 0-2009-9480