ข่าวและประชาสัมพันธ์ (News)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมสื่อสารการเป็นเจ้าภาพและขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” ในการประชุมเอเปค 2565

untitled-1-01

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมสื่อสารการเป็นเจ้าภาพและขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ
ผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” ในการประชุมเอเปค 2565

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็น APEC Communication Partner สื่อสารการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค 2565 และออกบูธแสดงศักยภาพของตลาดทุนไทยและบทบาทการส่งเสริมการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมต้อนรับสื่อมวลชนจากทั่วโลก ระหว่าง 14-19 พ.ย. 2565 ที่ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยวันนี้ 14 พ.ย. 2565 คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมบูธตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ได้ร่วมมือกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มบริษัทบางจาก เอสซีจี และโออาร์ ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” โดยการนำหลักปฏิบัติ 6 Cares มาใช้ใน “ศูนย์ข่าวสีเขียว” เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า และบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการจัดบูธนิทรรศการขององค์กรต่าง ๆ ที่ชั้น LG รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 22,000 ตารางเมตร

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการดำเนินการตามหลักปฏิบัติ 6 Cares จะถูกนำไปประเมินผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ผู้สนใจสามารถติดตามผลดังกล่าวได้ที่ www.carethebear.com

untitled-1-02

untitled-1-03

untitled-1-04

untitled-1-05

untitled-1-06

140329

#APEC2022THAILAND
#SETMakeitWorkforEveryone
#CaretheBear #ChangetheClimateChange