โครงการที่ดำเนินการ

เพิ่มข้อมูลการเดินทาง

โครงการ พี่จ๋า หิ้วหนูหน่อย

จัดโดย บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 0 ต้น
โครงการ “พี่จ๋า...หิ้วหนูหน่อย” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันลดอัตราการสร้างปริมาณขยะจากพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบทำให้สภาพลมฟ้าอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด หนาวจัด ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ภัยแล้ง น้ำท่วม รวมถึงโรคระบาดและพาหะนำโรคและเป็นหนึ่งในสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งเป็นการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกจิตสำนึกให้พนักงานส่งต่อไปยังครอบครัว
1 2