โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : Study Trip UWC G5
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 - 17 พฤศจิกายน 2566 (10:30 - 11:30)
จัดโดย : Andaman Discoveries
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติท้านยเหมือง
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 713.68 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 79 ต้น

กิจกรรมค่ายเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับตนเอง และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบ้านท่าดินแดง อำเภอท้านเหมือง จังหวัดพัังา กิจกรรมพายเรือคายัค ปั่นจักรยาน เดินป่าศึกษาธรรมชาติป่าชายหาด เรียนรู้วิถีการรือนแร่ และ การทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติจากไม้โกงกาง และ บำเพ็ญประโยชน์ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล กรมประมง จังหวัดพังงา