โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : Recruitment Agency
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 - 17 พฤศจิกายน 2566 (14:00 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุม 2506 (บมจ.นวกิจประกันภัย สำนักงานใหญ่)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 5.30 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

Meeting - ProTross Recruitment Agency [OnSite]