โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : ASSET WORLD CORPORATION | WISHULADA
วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 - 8 มกราคม 2566 (06:00 - 23:59)
จัดโดย : บริษัท เทิร์นทูอาร์ต จำกัด (แบรนด์ WISHULADA)
สถานที่ : Empire Tower
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ต้นคริสต์มาส ที่เกิดจากการเก็บรวบรวมวัสดุเหลือใช้จากในองค์กร และจากวัสดุของวิชชุลดา
ASSET WORLD CORPORATION | WISHULADA

เรารวบรวมวัสดุ

ขวดน้ำพลาสติก จำนวน 80 กิโลกรัม
ฝาอลูมิเนียม จำนวน 75 กิโลกรัม
แผ่นซีดี จำนวน 60 กิโลกรัม
ถุงขนม จำนวน 50 กิโลกรัม
เศษผ้า จำนวน 22 กิโลกรัม
ฝาขวดน้ำพลาสติก 15 กิโลกรัม
ผ้าปูที่นอน 135 ผืน
ริบบิ้นเก่า 10 กิโลกรัม
พลาสติกรัดของ 12 กิโลกรัม
ฟิวเจอร์บอร์ดใช้แล้ว 2 กิโลกรัม
แกนกระดาษ 18 กิโลกรัม
เพื่อสร้างต้นไม้ที่ไม่ใช้ทรัพยากรใหม่เลย ต้นไม้แห่งความสุขจากช่วงเทศกาลส่งท้ายปี จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความตระหนักต่การลดการใช้ทรัพยากรโดยเรื่มตั้งแต่ตนเอง ตั้งแต่องค์กรได้

กระกระจายรายได้สูชุมชน
ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

การกระจายรายได้สู่ชุมชน เป้นจำนวน 280,000 บาท