โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : ส่งต่อปฏิทินเก่า เพื่อคนตาบอด
วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 (08:30 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท อินฟราเซท จำกัด มหาชน
สถานที่ : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (สนง.ใหญ่)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ส่งต่อปฏิทินเก่า เพื่อคนตาบอด
เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา ณ ศูนย์เด็กพิเศษ ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี
โดยร่วมบริจาคได้ที่ กล่องรับบริจาคบริเวณประชาสัมพันธ์ชั้น 1 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 165/37-39 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566