โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : โครงการปฎิทินเก่าเราขอนะ
วันที่ : 1 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566 (08:00 - 17:00)
จัดโดย : Schimmer Metal Standard Co.,Ltd
สถานที่ : บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 69.28 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 8 ต้น

บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด จัดกิจกรรม "โครงการปฎิทินเก่าเราขอนะ" เชิญชวนพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ส่งมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา

โดยร่วมบริจาคได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด
1/4 หมู่ 7 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
ติดต่อสอบถาม 035-375994-9 ( แผนกทรัพยากรบุคคล )

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 January 2023