การใช้แก้วกาแฟแบบล้างได้ แทนแก้วพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง

tip30

การใช้แก้วกาแฟแบบล้างได้ แทนแก้วพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานได้ถึง 98%

หมายเหตุ :

*การเปรียบเทียบการลดการใช้พลังงาน เป็นการคิดคำนวณการลดการใช้พลังงานตลอด Life cycle ของแก้วกาแฟ (glasses)

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Report of the Starbucks Coffee Company/ Alliance for Environmental Innovation Joint Task Force.
  2. Emission factor for electricity, grid mix year 2016-2018; LCIA Thai National LCI Database,

TIISMTEC-NSTDA, AR5 (with TGO electricity 2016-2018)