ข่าวและประชาสัมพันธ์ (News)

SET, MFA, Bangchak Group, SCG and OR jointly promote carbon neutrality via “Care the Bear” initiative at APEC 2022 รายละเอียด
BANGKOK, November 9, 2022 - The Stock Exchange of Thailand (SET) teams up with the Ministry of Foreign Affairs and capital market partners – Bangchak Group, SCG, and PTT Oil and Retail Business pcl (OR) - to promote “Care the Bear” project at APEC Economic Leaders’ Week Media Center, in their collaborative efforts to achieve low carbon society and make the media center carbon neutral. The initiative reinforces SET’s position at the forefront of stock exchange focusing on balanced and sustainable growth. Under the project designed to combat global warming, SET’s six Cares practices will be implemented with the “Green Media Center”, touted as a model for environmental management, optimized resource and energy utilization as well as integrated and concrete waste management.
โครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” ร่วมกับพันธมิตร นำหลักปฏิบัติ 6 Care มาใช้ใน “ศูนย์ข่าวสีเขียว” ในการประชุมเอเปค 2022 รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือกระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มบริษัทบางจาก เอสซีจี และโออาร์ ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” ในการประชุมเอเปค 2565
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จัดอบรม ปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear ให้แก่กลุ่มพนักงาน รายละเอียด
ปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear ให้แก่กลุ่มพนักงาน ได้ทราบถึงสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมขององค์กร รวมถึงการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

1 2 3 4